Hur många veckor är det på ett år?

Det går 52 veckor på ett år.

Om vi räknar noga så är ett år 365 dagar, eller 366 om det är skottår. En vecka innehåller 7 dagar. 365 delat med 7 är 52,14. 366 delat med 7 är 52,28. Året har alltså drygt 52 veckor.

Ibland har året en vecka 53

Beroende på vilken veckodag året börjar på kan det därför finnas en vecka 53 i slutet på året. Man blir helt enkelt tvungen att börja på en ny vecka när de 52 veckorna är slut innan året är slut. Det kan också vara så att den 1 januari infaller i denna vecka 53, eller ibland i vecka 52.

Hur vet man vilken vecka det är?

I Sverige har vi en tradition att, som alternativ till datum ibland prata om veckonummer. Det är till exempel vanligt när man talar om vilken vecka sportlovet eller påsklovet infaller. Men många använder även veckonummer till vardags och det är vanligt att få frågor av typen ”Kan vi ta mötet i vecka 7?”

Om du också tillhör dem som aldrig vet vilken vecka du är så kan du titta på vecka.nu.