När är det påsk?

Hur kan man räkna ut när det är påsk? Påskdagen är den första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen som inträffar på eller efter den 21 mars.

År 2019 är påskafton den 20 april, påskdagen den 21 april och annandag påsk den 22 april.

År 2020 är påskafton den 10 april, påskdagen den 11 april och annandag påsk den 12 april.

Vad är då en ecklesiastisk fullmåne? Ecklesiastisk betyder kyrklig (du kanske har hört att det tidigare fanns en ecklesiastikminister och ett ecklesiastikdepartement i Sverige?). Den ecklesiastiska fullmånen behöver inte inträffa samma dygn som den astronomiska fullmånen, alltså den verkliga fullmånen, utan räknas fram enligt en tabell som du kan läsa mer om i Wikipediaartikeln Metons cykel. Ofta inträffar dock den ecklesiastiska fullmånen samtidigt som den faktiska fullmånen.

Tidigare Påskdatum

År 2018 är påskafton den 31 mars, påskdagen den 1 april och annandag påsk den 2 april.

År 2017 var påskafton den 15 april, påskdagen den 16 april och annandag påsk den 17 april.

År 2016 var påskafton den 26 mars, påskdagen den 27 mars och annandag påsk den 28 mars.

År 2015 var påskafton den 4 april, påskdagen den 5 april och annandag påsk den 6 april.

År 2014 var påskafton den 19 april, påskdagen den 20 april och annandag påsk den 21 april.

Källor:

Riksdagens proposition 1988/89:114 om allmänna helgdagar

Wikipedia: Påsk