När ställer vi om mellan sommartid och vintertid?

När är det vintertid?

I Sverige, liksom i resten av EU, ställer vi om klockan till vintertid den sista söndagen i oktober. Klockan 03.00 på natten vrider vi tillbaka klockan en timme så att den blir 02.00, vilket innebär att vi får en extra timme det dygnet.

Att vi ställer om till vintertid innebär att det blir mörkt en timme tidigare på dagen. I gengäld får vi mer ljus på morgonen, något som snart brukar ätas upp av att dagarna blir kortare allteftersom vi närmar oss vintersolståndet.

Vintertid är den benämning som används i folkmun. Den korrekta benämningen är normaltid. Om man vill vara ännu mer korrekt, som till exempel Wikipedia, är det inte heller rätt att prata om normaltid som motsats till sommartid. Normaltid innebär nämligen ”det finns en fastslagen standardiserad tid”. Det korrekta är i stället att prata om att sommartiden börjar och att sommartiden slutar

När är det sommartid?

Hela EU har sedan 1996 gemensam sommartid. Det innebär att såväl Sverige som nästan hela resten av Europa ställer om klockan till sommartid den sista söndagen i mars. Klockan 02.00 ställer vi fram klockan till 03.00 så att en timme ”försvinner”. Det gör att det dygnet bara blir 23 timmar långt.

Att vi ställer om till sommartid gör att vi får långa, ljusa sommarkvällar, medan det i stället är mörkt en timme längre på morgnarna.

Vilket håll ska man vrida klockan när det blir vintertid?

När vi ställer om till vintertid, eller normaltid, vrider vi tillbaka klockan en timme. Den mest kända minnesregeln är att vi ställer tillbaka grillen (eller utemöblerna) in i förrådet eftersom sommaren är slut, och därmed ställer tillbaka klockan.

Vilket håll ska man vrida klockan när det blir sommartid?

När vi ställer om till sommartid vrider vi fram klockan en timme. Den mest kända minnesregeln är att vi ställer fram grillen (eller utemöblerna) inför sommaren och därmed ställer fram klockan.

Källa: Wikipedia: Sommartid