Vilket är vilket av AM och PM?

AM är latin för ante meridiem, vilket betyder före middag. AM betyder alltså förmiddag.

PM är latin för post meridiem, vilket betyder efter middag. PM betyder alltså eftermiddag.

I vissa språk används AM och PM för att tala om vilken tid på dygnet det är. Man säger att klockan är 10.42 AM, vilket betyder att klockan är 10.42 på förmiddagen. På svenska använder vi i stället en 24-timmarsklocka. När vi säger att klockan är 10.42 så menar vi på förmiddagen. Om vi vill ange tidpunkten som infaller tolv timmar senare säger vi i stället att klockan är 22.42.

På svenska finns förkortningarna fm. och em. De används dock inte på samma sätt. (Vi säger alltså inte att klockan är 10.42 fm. utan att den är 10.42 på förmiddagen.)

Du som vill ha en minnesregel för vilket som är vilket av AM och PM kan till exempel tänka att A kommer före P i alfabetet och att AM därför kommer före PM på dygnet.

Källartiklar:

Wikipedia: 12-timmarsklocka

Wikipedia: Post meridiem

Wikipedia: Ante meridiem