Vad är en tsunami?

En tsunami kan uppstå av en jordbävning under havsbottnen. När två jordplattor rör sig mot varandra i en jordbävning kommer stora mängder vatten omkring i rörelse. Denna rörelse förflyttar sig sedan i en cirkel från jordbävningen. Medan vågen befinner sig ute på djupt vatten så märks den inte så mycket. Det finns tillräckligt med utrymme för hela vågen att förflytta sig som en pelare från havsbottnen till ytan. Men när tsunamin närmar sig land och det blir grundare pressas vattnet upp underifrån och måste då ta vägen någonstans. Då höjs vattenytan och en våg uppstår som sköljer upp på land. En tsunamin kan även orsakas av ett vulkanutbrott.

Den 26 december 2004 lärde vi oss den hårda vägen vad en tsunami är. Då skapade en jordbävning under Stilla havet en tsunami där uppemot 300 000 människor omkom. Här kan du läsa mer om tsunamin i Sydostasien 2004.

Tsunami – vad betyder ordet?

Ordet tsunami är japanska. Tsu betyder hamn och nami betyder våg. På svenska brukar vi säga flodvåg.

Tsunami – när havet drar sig tillbaka

Flodvågen föregås av en vattenström ut mot havet. Det gör att när flodvågen närmar sig land kommer havsytan först att sjunka med flera meter innan själva vågen sköljer in över land. Det gör att om du befinner dig där det är långgrunt så får du en tsunamivarning några minuter i form av att vattnet drar sig tillbaka innan vågen kommer.

Har det förekommit tsunamier före 2004?

Under 1900-talet har det skett flera stora tsunamier före 2004:

  • på Bali 1917 där 15 000 människor dog
  • i Filippinerna 1976 där 8000 människor dog
  • i Guatemala 1976 där 23 000 människor dog

År 2011 skedde en kraftig jordbävning i Japan som ledde till en tsunami där 18 000 människor dog.

På Wikipedia hittar du en lista över tsunamier genom historien.

Tsunami – vad heter det i plural?

Ordet tsunami böjs en tsunami, flera tsunamier. Detta enligt Språkrådet.

Vad hände i Sydostasien 2004?

Här kan du läsa om tsunamin som drabbade Sydostasien 2004.