Varför gäspar man?

Det finns lite olika teorier om varför vi gäspar. En av de vanligaste förklaringarna är att det beror på syrebrist och att vi därför gäspar för att få in mer syre.

Det finns också forskning som tyder på att vi gäspar på grund av överhettning. Enligt den här artikeln i DN visar en studie att försökspersoner som som fick se bilder av gäspande människor gäspade betydligt oftare i en kallare miljö än i en varm omgivning. Det skulle bero på att på vintern finns det möjlighet att få in kall luft i hjärnan, medan på sommaren är luften omkring oss så varm att gäspningen inte ger lika bra resultat. Då behöver vi snarare bada för att kyla ner oss.

Det är inte alls säkert att den som gäspar är trött eller uttråkad. Man kan också gäspa för att man är nervös eller överansträngd eller för att man har druckit alkohol.

Varför smittar gäspningar?

Ungefär hälften av alla människor som ser en film där någon gäspar reagerar genom att själva gäspa. Detta enligt Wikipedia, som återger en studie gjord av Nature Service.

Enligt Allt om vetenskap visar forskningen att personer som är empatiska har lättare att smittas när de ser andra gäspa. Det skulle alltså vara ett slags inbyggt sätt att visa sympati och förståelse, alltså.

Enligt Wikipedia är det troligt att gäspning tidigare var ett sätt att tala om för andra i gruppen att man var trött. På så sätt kunde gruppen att synka sin sömn så att alla gick och lade sig samtidigt och därför kunde vara vakna samtidigt och samarbeta bättre.

Gäspningarna var alltså ett sätt att kommunicera med varandra. För människor finns det kanske mer effektiva sätt att kommunicera i dag, men hos många andra djur är det fortfarande aktuellt, till exempel för att visa tänderna eller som lugnande signaler.