LCHF – vad finns det för argument för och mot?

Det finns många argument för och mot LCHF – du har säkert sett att debatten ibland hettar till. Det finns också vetenskapliga studier som talar både för och mot LCHF.

Livsmedelsverket skriver om olika dieter, bland annat lågkolhydratkost, som LCHF är ett exempel på. Så här står det:

”Fördelen med lågkolhydratkost är att det är tydligt vilka livsmedelsgrupper man ska utesluta eller begränsa. På så sätt kan det bli enklare att inte äta för mycket. Att utesluta söta livsmedel som kakor, godis, söta drycker och fiberfattiga spannmålsprodukter som vitt bröd är bra ur ett hälsoperspektiv eftersom de innehåller mycket energi men lite näring.

Nackdelen med lågkolhydratkost är att det lätt blir mycket kött, charkprodukter, smör och grädde och för lite baljväxter, rotfrukter och fullkornsprodukter. Detta innebär att man kan få i sig för mycket mättat fett och för lite fiber och fullkorn.

Det går att få till en väl balanserad lågkolhydratkost om man i huvudsak väljer mat från växtriket som till exempel grönsaker, baljväxter, frukt, bär, frön och nötter och ersätter en del av det mättade fettet från kött, smör och grädde med omättade fetter från exempelvis fet fisk, raps- och olivolja.”

För LCHF –vetenskapliga studier

Wikipedia-artikeln om LCHF säger att “På senare år har det kommit ett antal studier på kost med mindre kolhydrater och högre andel fett som stödjer teorierna bakom LCHF”. Hos LCHF-förespråkaren, Andreas Eenfeldt, Kostdoktorn, hittar du en lista över studier som talar för LCHF.

Enligt den här artikeln i Läkartidningen finns det inget vetenskapligt stöd för att ett högt intag av fett skulle vara farligt.

En kritik som ofta framförs mot LCHF är att fett, och då särskilt mättat fett, ökar risken för hjärtsjukdomar. Enligt studien WHI 2006 är det inte så. Ett antal av studiens deltagare gick på en lågfettdiet (alltså vad man skulle kunna betrakta som motsatsen till LCHF) och åt mycket frukt och grönt, men de minskade inte risken för hjärtsjukdom. Inte heller gick de ner i vikt.

LCHF är bra för att gå ner i vikt på kort sikt

Enligt Wikipedia finns det flera studier som visar att LCHF fungerar för att gå ner i vikt på ett till två års sikt. Baksidan är dels att metoden inte fungerar bättre än andra dieter, dels att studierna inte svarar på frågan vad som händer på lång sikt. Här är tre studier som WIkipedia-artikeln hänvisar till:

I samma Wikipedia-artikel kan man även läsa att “Andra studier har visat att kolhydratfattig kost förvisso kan påverka vikten kortsiktigt, men främst i form av att kroppens vattenmängd minskar.”

Mot LCHF – vetenskapliga studier

 

Enligt den här översikten i American Journal of Clinical Nutrition visar de flesta studier att det finns ett samband mellan intaget av mättat fett och hjärt- och kärlsjukdomar.

SvD berättar om en svensk-amerikansk studie gjord vid Karolinska Intitutet och Harvarduniversitetet: “Resultaten av studien […] visar att att det utöver kända riskfaktorer som högt blodtryck, rökning och fysisk inaktivitet finns klara samband mellan vad vi stoppar i oss och risken för att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom.” Artikeln berättar vidare att “Risken att insjukna ökade i takt med att de höll igen på kolhydrater och åt mer protein. Hög andel växtprotein i maten var mindre skadligt än hög andel djurprotein.”

Mot LCHF: inte bra för miljön

Ett annat argument mot LCHF är miljöaspekten. LCHF är en diet där man äter mycket animaliskt fett och det finns argument för att det är bättre för jordklotet om vi äter mindre av det och mer vegetabilisk föda.

Sveriges Radios reportrar Daniel Öhman och Malin Olofsson har gjort ett reportage där de visar att flera av de studier som LCHF-förespråkarna hänvisar till är sponsrade av företag inom köttindustrin eller andra som vinner på lågkolhydratkost. “Bland finansiärerna finns amerikanska nötköttsbranschen genom National Cattlemens Association, mejeriföretag som Swissmilk och organisationer som är knutna till den amerikanska bantningsgurun Robert Atkins, numera död, men vars fru driver Atkinsrörelsen vidare med storsäljande bantningsböcker, skrifter och föredrag.” Så står det på Sveriges Radios webbplats. Daniel Öhman och Malin Olofsson har även skrivit boken Matens pris, som handlar om fusket och den dåliga djurhållningen som ligger bakom de låga matpriserna.

Myter om LCHF

I den här Expressen-artikeln om LCHF slår LCHF-förespråkarna Andreas Eenfeldt och Anna Hallén hål på ett antal myter om LCHF.

Läs mer

Här kan du läsa vad LCHF är.

Läs gärna mer om vad LCHF-förespråkarna och LCHF-motståndarna säger.